Bezoek onze showroom!

Garantie

Garantievoorwaarden

Onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de algemeen gehanteerde normen in de Nederlandse deurenindustrie.

Garantietermijn

De garantietermijn voor de binnendeuren is als volgt:

  • 5 jaar volledige garantie op de Findoor deuren.
  • Deze garantie is niet van toepassing op het plaatsen van de deuren, schilderwerk, scharnieren en beslag.

Deurafmetingen

Een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door certificeringinstelling SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) en het KIWA. De richtlijn geeft een basis voor productcertificatie voor o.a. het KOMO-certificaat. De certificeringinstellingen moeten zich daarbij baseren op de Nederlandse Norm die door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) is vastgelegd. Met betrekking tot deurafmetingen is dat de NEN 3408 normering. Deze norm geeft de maten aan voor binnendeuren. De minimale nominale afmetingen van het deurblad bedragen:

Hoogte  2015 mm
Breedte 350 mm
Dikte 38 mm

Scheluwte

Scheluwte is de mate van uitbuiging van de deur waarbij één hoek van de deur niet ligt in het vlak dat wordt gevormd door de overige drie hoeken. Kort gezegd; één van de 4 hoeken vertoont een buiging. Voor de meting kan dezelfde lat gebruikt worden als aangegeven bij kromming met dien verstande dat de gebogen hoek gemeten wordt.

Vormtoleranties deurblad

In de normeringen zijn enkel toleranties vastgelegd voor kromming of scheluwte m.b.t. vlakke deuren. Voor paneel- en/of stijldeuren zijn geen normeringen vastgelegd en wordt een norm gehanteerd die vanuit de buitendeurnormeringen komt. Dit houdt in dat de volgende toleranties voor stijl- en paneeldeuren gelden:

Omschrijving: Tolerantie:
Nominale dikte
van het deurblad
0 en -2 mm
Nominale deurafmetingen
(hoogte en breedte)
+/-1 mm
Kromming loodrecht
op het deurvlak
Max. 8 mm (9,6 mm)
Uitbuiging van het deurblad
Uit het vlak (scheluwte)
Max. 8 mm (9,6 mm)

(bij tolerantie staan tussen haakjes de toleranties voor 231,5 deuren)

Controle

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Onder garantie geleverde deuren dienen onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden deugdelijk en bruikbaar te zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De garantie heeft uitsluitend betrekking op hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal, constructie of vervormingsfouten. Constructiewijzigingen die door de klant zelf zijn uitgevoerd vallen buiten de garantie. Hierbij  valt te denken aan het verwijderen van de roedeverdeling in de glasdeuren. De garantietermijn van de deuren gaat in op de dag van de factuurdatum van Findoor. Betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

Heeft u vragen?

Neem contact op.